TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÁN BỘ ĐỐI NGOẠI
VỀ FOSET

Ngày 29/9/2015, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Phạm Bình Minh đã ký quyết định số 2746/QĐ -BNG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Nghiệp vụ Ngoại giao thuộc Học viện Ngoại giao. 

Theo đó, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Nghiệp vụ Ngoại giao (Foreign Service Training Center - FOSET) là đơn vị trực thuộc Học viện Ngoại giao - Bộ Ngoại giao, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ, kỹ năng biên, phiên dịch cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của các Bộ, ngành địa phương và cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật

Sự tham gia của đội ngũ chuyên gia và giảng viên cao cấp, phong cách ngoại giao chuyên nghiệp và cách tiếp cận hiện đại về đào tạo là chìa khoá đảm bảo chất lượng các lớp đào tạo của FOSET.

 

 

Chi tiết
LỊCH KHAI GIẢNG
THÔNG BÁO
KHÓA HỌC

Khoá bồi dưỡng tiền công vụ

Khoá bồi dưỡng kiến thức cơ bản về quan hệ quốc tế

Khoá bồi dưỡng cán bộ đi công tác nhiệm kỳ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Các lớp bồi dưỡng cho ngoại vụ địa phương

Các lớp bồi dưỡng cho cán bộ các cơ quan ban ngành

BẢN ĐỒ TRUNG TÂM FOSET
ĐỐI TÁC