Học viện Ngoại giao tham dự Hội nghị Giám đốc và Hiệu trưởng Trường Đào tạo Ngoại giao các nước ASEAN+3 lần...

Ngày 09/03/2021, qua hình thức trực tuyến, Học viện Ngoại giao (HVNG) đã tham dự Hội nghị Giám đốc và Hiệu trưởng Trường Đào tạo Ngoại giao các nước ASEAN+3 lần thứ 15 do Nhật Bản tổ chức.

Tài liệu Hội nghị thường niên Giám đốc và Hiệu trưởng các Học viện đào tạo ngoại giao các nước ASEAN+3

"Hội nghị thường niên Giám đốc và Hiệu trưởng các Học viện đào tạo ngoại giao các nước ASEAN+3 lần thứ 14" được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 23-25 tháng 10 năm 2019. Hội nghị là cơ hội để các đại biểu thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác đào tạo ngoại...

Khai mạc Hội nghị thường niên Giám đốc và Hiệu trưởng các trường đào tạo ngoại giao các nước ASEAN+3 lần thứ...

Sáng 23/10/2019, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao đã khai mạc Hội nghị thường niên Giám đốc và Hiệu trưởng các Học viện đào tạo ngoại giao các nước ASEAN+3 lần thứ 14 năm 2019 với chủ đề “Tăng cường hợp tác về đào tạo ngoại giao giữa các nước ASEAN+3:...
Website liên kết