Khai giảng lớp Nghiệp vụ đối ngoại thực hành dành cho CCVC các tỉnh, thành phía Bắc năm 2015

Sáng 5/10/2015, tại Hà Nội, Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (FOSET - Học viện Ngoại giao) tổ chức khai giảng khoá học bồi dưỡng “Nghiệp vụ đối ngoại thực hành” dành cho cán bộ, công...

Khai giảng Lớp Nghiệp vụ đối ngoại thực hành cho cán bộ miền Trung và Tây Nguyên năm 2015

Ngày 29/6/2015, lớp Nghiệp vụ đối ngoại thực hành cho cán bộ các tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên đã được khai giảng tại Học viện Ngoại giao. Trong suốt khóa học, các học viên sẽ được hướng dẫn về các công tác lễ tân, lãnh sự và tuyên...

Khai giảng Khóa Bồi dưỡng "Kỹ năng tổ chức, tham dự và chủ trì hội nghị, hoạt động đối ngoại"

Sáng 17/5/2017, Bộ Ngoại giao đã Khai giảng Khóa Bồi dưỡng "Kỹ năng tổ chức, tham dự và chủ trì hội nghị, hoạt động đối ngoại" dành cho cán bộ cấp Vụ của các Bộ ngành.

Khai giảng Lớp cập nhật thông tin cho các đồng chí Trưởng Cơ quan Đại diện mới được bổ nhiệm năm 2017

Sáng 10/4/2017, Bộ Ngoại giao đã Khai giảng Lớp cập nhật thông tin cho các đồng chí Trưởng Cơ quan Đại diện mới được bổ nhiệm năm 2017. 
Website liên kết