Khóa Bồi dưỡng "Kỹ năng Thu hút đầu tư nước ngoài" dành cho CCVC làm công tác HNQT của các tỉnh, thành phố...

Trong 2 ngày 17-18/4/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Khóa Bồi dưỡng "Kỹ năng thu hút đầu tư nước ngoài" dành cho công chức, viên chức các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương nhằm triển khai Đề án “Bồi...

Khóa Bồi dưỡng về Ngoại giao Liên minh Châu Âu

Từ ngày 10-12/4/2019, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Khóa Bồi dưỡng về "Ngoại giao Liên minh Châu Âu" dành cho công chức, viên chức làm công tác Hội nhập Quốc tế của các Bộ, ngành và địa phương. Khóa học được giảng dạy bởi...

Khóa Bồi dưỡng "Kỹ năng đối ngoại đa phương" dành cho CCVC các Bộ, Ngành

Triển khai Đề án “Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho CCVC làm công tác Hội nhập quốc tế", từ ngày 3-5/4/2019, tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (FOSET), Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã tổ chức “Khóa Bồi dưỡng Kỹ năng Đối...

Khai giảng Khóa Bồi dưỡng “Sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN và năm Chủ tịch ASEAN 2020” dành cho CCVC các...

Sáng 27/03/2019, tại Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã khai giảng Khóa Bồi dưỡng "Sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN và năm Chủ tịch ASEAN 2020" dành cho công chức, viên chức các Bộ, ngành. Khóa Bồi dưỡng nằm trong Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng...
Website liên kết