Khóa Đào tạo Kỹ năng thiết kế chương trình đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực

Triển khai Đề án “Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho CCVC làm công tác Hội nhập quốc tế", sáng 13/08/2018, tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Ngoại giao (Học viện Ngoại giao) đã khai giảng “Khóa đào tạo kỹ năng thiết kế chương trình...

Khóa Bồi dưỡng chuyên sâu về Hội nhập quốc tế và Kỹ năng đối ngoại dành cho các đồng chí Vụ trưởng

Triển khai Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2017 thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho CCVC làm công tác Hội nhập quốc tế, từ ngày 20-22/9/2017, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Khóa Bồi dưỡng chuyên sâu về hội nhập quốc tế và kỹ năng đối...

Khoá Bồi dưỡng “Triển vọng về việc giải quyết và xử lý các tranh chấp trên Biển Đông”

Từ ngày 13-15/9/2017, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Khóa Bồi dưỡng "Triển vọng về việc giải quyết và xử lý các tranh chấp trên Biển Đông" dành cho công chức, viên chức của các Bộ, ngành. Khóa học nằm trong khuôn khổ Đề án "Bồi dưỡng Kiến thức...

KHÓA BỒI DƯỠNG "CỘNG ĐỒNG ASEAN VÀ QUÁ TRÌNH THAM GIA CỦA VIỆT NAM"

Từ ngày 26-28/7/2017, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Ngoại giao (FOSET), Học viện Ngoại giao đã tổ chức khóa bồi dưỡng "Cộng đồng ASEAN và quá trình tham gia của Việt Nam" dành cho công chức, viên chức của nhiều...
Website liên kết