KHÓA BỒI DƯỠNG "CỘNG ĐỒNG ASEAN VÀ QUÁ TRÌNH THAM GIA CỦA VIỆT NAM"

Từ ngày 26-28/7/2017, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Ngoại giao (FOSET), Học viện Ngoại giao đã tổ chức khóa bồi dưỡng "Cộng đồng ASEAN và quá trình tham gia của Việt Nam" dành cho công chức, viên chức của nhiều...

Bế giảng Khóa bồi dưỡng tiền công vụ 2017

Ngày 29/5, tại Học viện Ngoại giao đã tổ chức bế giảng Khóa bồi dưỡng tiền công vụ dành cho công chức, viên chức mới được tuyển dụng vào Bộ Ngoại giao năm 2017.  

Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ đối ngoại dành cho CCVC các tỉnh thành khu vực miền Trung

Từ ngày 20-21/6/2017, tại TP. Huế, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Ngoại giao, Học viện Ngoại giao phối hợp với Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ đối ngoại dành cho CCVC các tỉnh,...

Khóa Bồi dưỡng "Kỹ năng Viết diễn văn, bài phát biểu" dành cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực...

Sáng ngày 17/5, tại Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính, Học viện Ngoại giao phối hợp với Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính tổ chức khai giảng khóa học "Bồi dưỡng Kỹ năng Viết diễn văn, bài phát biểu" cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc và...
Website liên kết