[GIỚI THIỆU SÁCH] Tài liệu hướng dẫn: Về công tác Ngoại vụ địa phương

Sự nghiệp đổi mới, mở cửa và hội nhập của đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn và ý nghĩa về mọi mặt kinh tế - chính trị - xã hội. Kinh tế đất nước ngày một phát triển, thu hút nhiều đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam; cùng với đó các thỏa...

[GIỚI THIỆU SÁCH] Bộ Ngoại giao: Cơ quan quan hệ đối ngoại, chuyên trách của nhà nước

Để tìm hiểu về ngành Ngoại giao Việt nam, về đóng góp của ngành ngoại giao trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, quá trình xây dựng và phát triển của ngành ngoại giao nói chung và của Bộ Ngoại giao nói riêng, bạn đọc có thể tìm tới cuốn   Giáo...

[GIỚI THIỆU SÁCH] SOFT POWER THE MEANS TO SUCCESS IN WORLD POLITICS

Thuật ngữ ‘‘Quyền lực mềm’’ được tác giả Joseph Nye giới thiệu lần đầu tiên cuối năm 1980. Quyền lực mềm là khả năng của một quốc gia thuyết phục quốc gia khác làm theo những yêu cầu của chúng ta mà không cần ép buộc họ. Kể từ lúc thuật ngữ được hình...

[GIỚI THIỆU SÁCH] Vài ngón nghề Ngoại giao

Như chính tác giả đã chia sẻ: “Không chỉ là một nghề, ngoại giao còn là một khoa học và nghệ thuật”, cuốn sách “Vài ngón nghề ngoại giao” của Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan sẽ cho người đọc hiểu hơn về ngoại giao và những kỹ năng cơ bản trong công tác...
Website liên kết