12:00:00   14/03/2019
Cuốn sách được viết bởi Ruth Colvin Clark - Tiến sĩ về tâm lý giáo dục và công nghệ giảng dạy của Đại học Nam California, chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế giảng dạy và kỹ thuật đào tạo. Bà vinh dự được nhận giải thưởng Thành tựu Chuyên môn Xuất sắc Thomas F. Gilbert năm 2006 của ISPI.Đây là cuốn sách chuyên môn về tâm lý và phương pháp mà các chuyên gia đào tạo có thể tận dụng các quy trình nhận thức của thần kinh để phát triển và nâng cao chuyên môn của lực lượng lao động. Cuốn sách được viết dựa trên những thực tế gần đây nhất về xây dựng mô hình chuyên môn sáng tạo và chuyển đổi thành chỉ dẫn cho các nhà thiết kế giảng dạy, đào tạo, hỗ trợ đào tạo, chuyên gia kĩ thuật gia giao tiếp cũng như các chuyên gia khác về năng suất con người.

Cuốn sách được coi như là nguồn kiến thức về lợi thế cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức. Dựa trên hơn 20 năm nghiên cứu khoa học nhận thức, tác giả mang đến cho độc giả: sự tương phản trong tâm lý giữa những chuyên gia (người dày dặn kinh nghiệm) và những người mới; xác định hệ thống ghi nhớ, quá trình học tập nền tảng và sự thể hiện ra ngoài; cung cấp cho người làm đào tạo, nhà thiết kế đào tạo và chuyên gia kỹ thuật hiệu suất của con người với các nguyên tắc cần thiết để tận dụng quá trình nhận thức một cách hiệu quả.

Cuốn sách cung cấp kiến thức, nguyên tắc giảng dạy trực quan có thể đẩy nhanh kiến thức chuyên môn gồm:
  • Bốn cấu trúc mô hình để thiết kế các chương trình đào tạo mẫu
  • Nghiên cứu mới nhất về cách phát triển phương pháp đào tạo tích cực truyền động lực và kiến thức.
  • Đánh giá toàn diện và cập nhật về các nghiên cứu có liên quan trong lĩnh vực nhận thức và thiết kế đào tạo.
  • Hướng dẫn thực hành về giảng dạy trọng tâm vấn đề, truyền động lực và truyền đạt kiến thức
  • Thông tin về cách khai thác các tính năng của công nghệ mới theo những cách khác nhau để hỗ trợ quá trình học tập của con người. (Hồ sơ Cơ sở dữ liệu PsycINFO (c) 2016 APA, tất cả các quyền)

Cuốn sách dành cho những người đam mê với ngành nhân sự, từ các nhà quản lý, cho tới những người mới bắt đầu với ngành HR, hoặc đơn giản là những người đang mong muốn được phát triển bản thân một cách chuyên nghiệp, khoa học hơn. 
Website liên kết