12:00:00   12/05/2017

I. KHÓA BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TẠI HÀ NỘI
Thời lượng: 10 buổi
Thời gian: Tháng 4/2017
Số lượng: 30 học viên
II. KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỐI NGOẠI TẠI HUẾ
Thời lượng: 06 buổi
Thời gian: Tháng 6/2017
Số lượng: 100 học viên

III. KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LỄ TÂN ĐỐI NGOẠI TẠI HÀ NỘI
Thời lượng:10 buổi
Thời gian:Tháng 7/2017
Số lượng:50 học viên

IV. KHÓA CẬP NHẬT KIẾN THỨC TẠI QUẢNG TRỊ
Thời lượng: 04buổi
Thời gian: Tháng 7/2017
Số lượng:100 học viên

V. KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỐI NGOẠI TẠI THÁI BÌNH
Thời lượng: 06 buổi
Thời gian: Tháng 8/2017
Số lượng: 100 học viên

VI. KHÓA CẬP NHẬT KIẾN THỨC TẠI BẮC NINH
Thời lượng:04 buổi
Thời gian:Tháng 9/2017
Số lượng: 100 học viên

VII. KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỐI NGOẠI TẠI SƠN LA
Thời lượng: 06 buổi
Thời gian: Tháng 10/2017
Số lượng: 100 học viên

VIII. KHÓA CẬP NHẬT KIẾN THỨC TẠI TỈNH LAI CHÂU
Thời lượng: 04 buổi
Thời gian: Tháng 11/2017
Số lượng:100 học viên

 
Website liên kết