Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2017 triển khai Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2016 - 2020
12:00:00   12/05/2017

I. KHÓA BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TẠI HÀ NỘI
Thời lượng: 10 buổi
Thời gian: Tháng 4/2017
Số lượng: 30 học viên
II. KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỐI NGOẠI TẠI HUẾ
Thời lượng: 06 buổi
Thời gian: Tháng 6/2017
Số lượng: 100 học viên

III. KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LỄ TÂN ĐỐI NGOẠI TẠI HÀ NỘI
Thời lượng:10 buổi
Thời gian:Tháng 7/2017
Số lượng:50 học viên

IV. KHÓA CẬP NHẬT KIẾN THỨC TẠI QUẢNG TRỊ
Thời lượng: 04buổi
Thời gian: Tháng 7/2017
Số lượng:100 học viên

V. KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỐI NGOẠI TẠI THÁI BÌNH
Thời lượng: 06 buổi
Thời gian: Tháng 8/2017
Số lượng: 100 học viên

VI. KHÓA CẬP NHẬT KIẾN THỨC TẠI BẮC NINH
Thời lượng:04 buổi
Thời gian:Tháng 9/2017
Số lượng: 100 học viên

VII. KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỐI NGOẠI TẠI SƠN LA
Thời lượng: 06 buổi
Thời gian: Tháng 10/2017
Số lượng: 100 học viên

VIII. KHÓA CẬP NHẬT KIẾN THỨC TẠI TỈNH LAI CHÂU
Thời lượng: 04 buổi
Thời gian: Tháng 11/2017
Số lượng:100 học viên

 
Website liên kết