12:00:00   07/03/2022
Trên cơ sở tiếp nối thành công của giai đoạn 2016-2020, Đề án “Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1960/QĐ-TTg ngày 01/12/2020. Đề án có vai trò quan trọng trong công tác bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực làm công tác hội nhập quốc tế của các Bộ, ngành và địa phương. Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các Bộ, ngành và địa phương, Bộ Ngoại giao đã ban hành Kế hoạch bồi dưỡng năm 2022 thực hiện Đề án như sau:

STT TÊN KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN THỜI
LƯỢNG
ĐỊA ĐIỂM
Quý I - 4 lớp
1 Cập nhật tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề đặt ra đối với Việt Nam. Ngoại giao phục vụ phát triển: một ưu tiên quan trọng trong giai đoạn hiện nay Bộ ngành 6 buổi Trực tuyến
2 Các vấn đề đặt ra đối với công tác đối ngoại địa phương trong bối cảnh mới: góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền và hỗ trợ thiết thực cho phát triển Địa phương 6 buổi Trực tuyến
3 Kỹ năng tiếp xúc, giao dịch và lễ tân đối ngoại Bộ ngành 6 buổi Hà Nội
4 Khóa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu của địa phương  CCVC TP Đà Nẵng 10 buổi Đà Nẵng
Quý II - 7 lớp
5 Công tác bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ đất nước và công tác bảo hộ công dân Địa phương 6 buổi Trực tuyến
6 Kỹ năng biên dịch Bộ ngành 25 buổi Hà Nội
7 Các kỹ năng đối ngoại cơ bản: lễ tân, đón, tiếp khách, tổ chức đoàn ra, tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế, tiếp xúc báo chí, một số kỹ năng xử lý khủng hoảng cần thiết… Địa phương 8 buổi Cần Thơ
8 Khóa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu của địa phương  CCVC tỉnh Lào Cai 6 buổi Lào Cai
9 Khóa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu của địa phương  CCVC tỉnh Quảng Nam 6 buổi Quảng Nam
10 Khóa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu của Bộ, ngành CCVC Bộ Công an 6 buổi Hà Nội
11 Kỹ năng phiên dịch Bộ ngành 25 buổi Hà Nội
Quý III - 7 lớp
12 Tọa đàm Bồi dưỡng giảng viên/đào tạo viên về phương pháp giảng dạy hiện đại, giảng dạy trực tuyến Bộ ngành 2 buổi Hà Nội
13 Công tác bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ đất nước Bộ ngành 6 buổi Hà Nội
14 Các kỹ năng đối ngoại cơ bản: lễ tân, đón, tiếp khách, tổ chức đoàn ra, tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế, tiếp xúc báo chí, một số kỹ năng xử lý khủng hoảng cần thiết… Địa phương 8 buổi Cao Bằng
15 Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển Địa phương 6 buổi Quảng Bình
16 Kỹ năng chủ trì, tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, sự kiện đối ngoại quan trọng Bộ ngành 6 buổi Hà Nội
17 Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển Địa phương 6 buổi TP HCM
18 Kỹ năng viết báo cáo, soạn thảo văn bản ngoại giao, văn kiện đối ngoại chuyên sâu bằng tiếng Anh Bộ ngành và Địa phương 6 buổi Hà Nội
Quý IV - 8 lớp
19 Khóa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu của địa phương  CCVC tỉnh Cà Mau 6 buổi Cà Mau
20 Khóa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu của địa phương  CCVC tỉnh Vĩnh Phúc 6 buổi Vĩnh Phúc
21 Khóa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu của Bộ, ngành CCVC Bộ Tài chính 6 buổi Hà Nội
22 Kỹ năng truyền thông đối ngoại Bộ ngành 6 buổi Hà Nội
23 Kỹ năng đàm phán, thuyết trình bằng tiếng Anh Bộ ngành và Địa phương 6 buổi Hà Nội
24 Bồi dưỡng cao cấp về Hội nhập quốc tế dành cho Vụ trưởng và cán bộ cấp Vụ các Bộ, ngành (Chuyên gia trong nước và GV nước ngoài - có phiên dịch) Bộ ngành 8 buổi Hà Nội
25 Bồi dưỡng cao cấp về Hội nhập quốc tế dành cho các đ/c Lãnh đạo các Sở, ngành (Chuyên gia trong nước và GV nước ngoài - có phiên dịch) Địa phương 8 buổi Hà Nội
26 Hội thảo/Tọa đàm về nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Hội nhập quốc tế Bộ ngành và Địa phương 2 buổi Hà Nội


- Tên gọi, thời lượng, địa điểm và kinh phí tổ chức có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tiễn. 
- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, Học viện Ngoại giao, điện thoại: 0778246167, email: bachha119@yahoo.com
Website liên kết