12:00:00   18/09/2017
Dự kiến tháng 10/2017, Trung tâm FOSET - Học viện Ngoại giao tổ chức 12 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các địa phương như sau:

STT Thời gian Tên Khóa học Đối tượng Địa điểm
1 04 – 06/10 Kỹ năng Thuyết trình, tranh luận, phản biện CCVC sở, ngành khu vực miền Nam Cần Thơ
2 04 – 06/10 Kỹ năng viết đối ngoại CCVC các Bộ, ngành Hà Nội
3 Tháng 10/2017 Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình bằng tiếng Anh CCVC các tỉnh miền Bắc và Trung - Tây Nguyên Hà Nội
4 09 – 10/10 Cập nhật kiến thức đối ngoại Ngoại vụ Lào Cai
5 11 – 13/10 Báo chí và thông tin đối ngoại CCVC các tỉnh miền Nam TP Hồ Chí Minh
6 17 - 18/10 Tổng quan về Trọng tài Thương mại và Đầu tư (giảng viên người nước ngoài - giảng dạy bằng Tiếng Anh có phiên dịch) CCVC các bộ, ngành Hà Nội
7 17 – 19/10 Cộng đồng ASEAN và quá trình tham gia của Việt Nam CCVC tỉnh miền Bắc và Trung Hà Nội
8 17 – 19/10 Kỹ năng thiết kế chương trình Đào tạo, Bồi dưỡng & Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực Cán bộ quản lý chương trình; Giảng viên của các trường Đào tạo bồi dưỡng các bộ ngành Hà Nội
9 18 – 20/10 Nghiệp vụ lễ tân đối ngoại CCVC các tỉnh miền Nam Quảng Bình
10 25 – 27/10 Kỹ năng giao tiếp đối ngoại CCVC các Bộ, ngành Hà Nội
11 26 – 27/10 Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại Ngoại vụ Sơn La
12 31/10 – 02/11 Khóa Bồi dưỡng chuyên sâu về hội nhập quốc tế và Kỹ năng đối ngoại  Giám đốc Sở các tỉnh, thành Phú Quốc
Website liên kết