12:00:00   03/08/2017
Dự kiến tháng 8/2017, Trung tâm FOSET - Học viện Ngoại giao tổ chức 03 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các địa phương như sau:

 

1

7/8 – tháng 10 Lớp tiếng Trung trình độ A,B HVNG
 

2

2-4/8 Lớp Kỹ năng Giao tiếp và truyền thông hiện đại dành cho cán bộ, công chức ngành Hải quan Đà Lạt
 

3

3-4/8 Lớp Cập nhật kiến thức về QHQT phục vụ công tác đối ngoại dành cho CCVC Bộ Ngoại giao Bộ Ngoại giao
 

4

10-11/8 Khóa Cập nhật kiến thức dành cho CCVC ngoại vụ các tỉnh, thành khu vực miền Trung Quảng Trị
5 16-18/8 Khóa cập nhật kiến thức đối ngoại dành cho CCVC tỉnh Đồng Nai (3 lớp) Đồng Nai
6 22-24/8 Khóa Bồi dưỡng "Hoạt động đối ngoại bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biên giới biển đảo" TP. Vũng Tàu
 

7

29-31/8 Khóa Bồi dưỡng “Báo chí và thông tin đối ngoại” dành cho CCVC các Bộ, ngành HVNG
 

8

28/8 – 12/10 Khóa Đào tạo “Kỹ năng phiên dịch” dành cho CCVC các Bộ, ngành HVNG
9 Dự kiến 30-31/8 Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ đối ngoại dành cho CCVC ngoại vụ các tỉnh, thành khu vực miền Bắc Thái Bình
Website liên kết