12:00:00   29/08/2017
Dự kiến tháng 9/2017, Trung tâm FOSET - Học viện Ngoại giao tổ chức 10 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các địa phương như sau:

1 7-8/9
(dự kiến)
Lớp Cập nhật kiến thức về Kinh tế quốc tế/Truyền thông và văn hóa đối ngoại phục vụ công tác đối ngoại dành cho CCVC Bộ Ngoại giao Hà Nội
2 11/9
Kiểm tra đầu vào
Lớp Tiếng Anh A,B,C dành cho CCVC Bộ Ngoại giao HVNG
3 11-13/9 Lớp Đề án HNQT:
Quan hệ giữa các nước lớn: Hệ lụy và tác động đến chính sách đối ngoại của VN (dành cho CCVC các Bộ ngành)
HVNG
4 13-15/9 Lớp Đề án HNQT:
Triển vọng về việc giải quyết và xử lý các tranh chấp trên Biển Đông (dành cho CCVC các Bộ ngành) – Giảng viên nước ngoài, giảng bằng tiếng Anh có phiên dịch Anh - Việt
HVNG
5 20-22/9 Lớp Đề án HNQT:
Khóa bồi dưỡng chuyên sâu về HNQT và kỹ năng đối ngoại (dành cho các đ/c Vụ trưởng các Bộ, ngành)
HVNG
6 20-22/9 Lớp Đề án HNQT:
Giao tiếp đối ngoại và nghiệp vụ lễ tân (dành cho CCVC các tỉnh thành khu vực Miền Trung- Tây Nguyên)
Buôn Ma Thuột
7 27-29/9 Lớp Đề án HNQT:
Việt Nam và các vấn đề toàn cầu thế kỷ 21 (dành cho CCVC các tỉnh, thành cả nước)
HVNG
8 27-29/9 Lớp Đề án HNQT:
Đối ngoại đa phương Việt Nam trong giai đoạn HNQT sâu rộng (dành cho CCVC các tỉnh thành khu vực miền Trung – Tây Nguyên)
TP. Vinh
9 25/9 – 17/11 Lớp Đề án HNQT:
Lớp nâng cao trình độ tiếng Anh dành cho cán bộ cấp Vụ các Bộ, ngành
HVNG
10 26-27/9 Lớp Đề án Ngoại vụ:
Cập nhật kiến thức
Bắc Ninh
Website liên kết