12:00:00   22/03/2017
Khóa Bồi dưỡng dành cho Phu nhân, Phu quân Trưởng Cơ quan đại diện mới được bổ nhiệm năm 2017 diễn ra từ ngày 09-12/5/2017 tại Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao


Website liên kết