12:00:00   10/05/2017
Khóa Bồi dưỡng "Kỹ năng tổ chức, tham dự và chủ trì hội nghị, hoạt động đối ngoại" dành cho CCVC cấp vụ các Bộ, Ngành diễn ra từ ngày 16-19/5/2017 tại Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao


Website liên kết