12:00:00   28/06/2017
Đây là khóa bồi dưỡng đầu tiên thuộc Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2016 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu chung là duy trì, nâng cao chất lượng cán bộ, trình độ và năng lực đội ngũ công chức làm công tác ngoại vụ địa phương sau khi thực hiện các chương trình cơ bản từ năm 2010 đến năm 2015.
Tham dự Khóa bồi dưỡng, các học viên được nghe các báo cáo viên thuyết trình về công tác lễ tân ngoại giao, nghiệp vụ lãnh sự, công tác thông tin báo chí, công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa; tham gia một số buổi ngoại khóa như: thăm Phủ Chủ tịch nước, thực hành một số hoạt động lễ tân ngoại giao; tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm của diễn giả tới từ các tỉnh, thành phố.
 
(Nguồn   http://tuyenquang.dfa.vn/tin-tuc-su-kien/khoa-dao-tao-nghiep-vu-doi-ngoai-thuc-hanh-nam-2016-24)
 
Website liên kết