12:00:00   10/05/2017


Khóa Bồi dưỡng "Việt Nam và các vấn đề toàn cầu Thế kỷ 21" dành cho CCVC cấp phòng làm công tác HNQT của các Bộ, ngành diễn ra từ ngày 29-31/5/2017 tại Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao
Website liên kết