Khóa Bồi dưỡng Lễ tân đối ngoại thực hành dành cho CCVC làm công tác HNQT các tỉnh, thành khu vực miền Bắc và...

Từ ngày 19/10-21/10/2020, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã tổ chức “Khóa Bồi dưỡng Lễ tân đối ngoại thực hành dành cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế các tỉnh, thành khu vực miền Bắc và miền Trung."  

Lớp Bồi dưỡng Lễ tân thực hành chuyên sâu

Sáng ngày 15/7/2020, Văn phòng Quốc hội kết hợp với Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng Lễ tân thực hành chuyên sâu dành cho CCVC Vụ Lễ tân và các đơn vị liên quan của Văn phòng Quốc hội. 

Khóa bồi dưỡng “Cộng đồng ASEAN và vai trò Chủ tịch của Việt Nam trong năm 2020” dành cho CCVC các Bộ, ngành

Triển khai Đề án “Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế” từ ngày 13-14/5/2020, Học viện Ngoại giao đã tổ chức khóa bồi dưỡng “Cộng đồng ASEAN và vai trò Chủ tịch của Việt Nam trong năm 2020” dành cho...

Khóa Bồi dưỡng "Kỹ năng chủ trì, điều phối cuộc họp, hội nghị quốc tế" dành cho CCVC Kiểm toán Nhà nước

Từ ngày 12-14/02/2020, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao đã phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khóa bồi dưỡng “Kỹ năng chủ trì, điều phối cuộc họp, hội nghị quốc tế” dành cho công chức, viên chức của Kiểm toán Nhà nước.
Website liên kết