12:00:00   10/05/2017
Ngày 22/3/2017, trong khuôn khổ khóa bồi dưỡng tiền công vụ năm 2017, Nguyên PTT Vũ Khoan đã có buổi trao đổi, chia sẻ với các cán bộ ngoại giao mới vào ngành về Chuyện nghề Chuyện nghiệp Ngoại giao.Website liên kết