12:00:00   11/12/2019

"Hội nghị thường niên Giám đốc và Hiệu trưởng các Học viện đào tạo ngoại giao các nước ASEAN+3 lần thứ 14" được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 23-25 tháng 10 năm 2019. Hội nghị là cơ hội để các đại biểu thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác đào tạo ngoại giao giữa các nước ASEAN+3.Hội nghị được tổ chức bởi Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao, với 5 phiên thảo luận về: 
xây dựng cơ sở dữ liệu chung về chương trình giảng dạy, giáo trình và tài liệu đọc trong hợp tác đào tạo ngoại giao, sáng kiến xây dựng chương trình thực tập và đào tạo ngoại giao chung, ứng dụng công nghệ trong đào tạo ngoại giao, cơ chế cho hợp tác đào tạo cán bộ đào tạo, và xây dựng một cơ chế hiệu quả và thiết thực để tăng cường hợp tác đào tạo ngoại giao giữa các nước ASEAN+3.

1. Chương trình Hội nghị:
Chương trình "Hội nghị thường niên Giám đốc và Hiệu trưởng các Học viện đào tạo ngoại giao các nước ASEAN+3 lần thứ 14".

2. Danh sách các Đại biểu:
Danh sách các Đại biểu tham dự Hội nghị. 

3. Nội dung trình bày của các Đại biểu:
Phiên 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu chung về chương trình giảng dạy, giáo trình và tài liệu đọc trong hợp tác đào tạo ngoại giao
Đại biểu Indonesia.
Đại biểu Myanmar.

Phiên 2: Các sáng kiến xây dựng chương trình thực tập và đào tạo ngoại giao chung
Đại biểu Trung Quốc.
Đại biểu Hàn Quốc.
Đại biểu Philippines.

Phiên 3: Ứng dụng công nghệ trong đào tạo ngoại giao
Đại biểu Lào.
Đại biểu Singapore.

Phiên 4: Các cơ chế cho hợp tác đào tạo cán bộ đào tạo 
Đại biểu Campuchia.
Đại biểu Nhật Bản.

Phiên 5: Hướng đến xây dựng một cơ chế hiệu quả và thiết thực để tăng cường hợp tác đào tạo ngoại giao giữa các nước
Đại biểu Malaysia.

 

 

Website liên kết