12:00:00   28/01/2021

TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2020
 

Trong năm 2020, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ đối ngoại, Học viện Ngoại giao, đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị của Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và địa phương tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức và viên chức thuộc các Bộ ngành, địa phương. Các khóa học đã giúp trang bị thêm kiến thức và kỹ năng đối ngoại, ngoại ngữ, mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ công tác của các Bộ, ngành, địa phương. Sau đây là tổng hợp các khóa đã được triển khai trong năm 2020.


STT Tên lớp Địa điểm
 tổ chức
Đối tượng
 học viên
I. CÁC LỚP THUỘC ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGOẠI GIAO
1 Lớp Cập nhật thông tin cho các đồng chí Tham tán, Tham tán công sứ, Công sứ, người thứ 2 tại CQĐD HVNG Cán bộ cấp Vụ đi luân chuyển
2 Lớp Cập nhật thông tin cho Cán bộ ngoại giao  tại CQĐD (Lớp 1) HVNG Cán bộ NG đi luân chuyển
3 Lớp Cập nhật thông tin cho Cán bộ ngoại giao tại CQĐD (Lớp 2) HVNG
4 Lớp kiến thức chung dành cho nhân viên Ngoại giao HVNG Nhân viên NG đi luân chuyển
5 Cập nhật thông tin dành cho Phu nhân, Phu quân cán bộ,  nhân viên ngoại giao đi công tác nhiệm kỳ tại CQĐD HVNG Phu nhân, phu quân cán bộ, nhân viên đi luân chuyển
6 Lớp Cập nhật thông tin dành cho các đồng chí Trưởng Cơ quan Đại diện được bổ nhiệm năm 2020 Bộ Ngoại giao Các đ/c bổ nhiệm Trưởng CQĐD
7 Cập nhật thông tin dành cho Phu nhân, phu quân các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện HVNG Phu nhân, Phu quân Trưởng CQĐD
8 Chương trình bồi dưỡng cao cấp dành cho các đồng chí Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Cơ quan đại diện năm 2020 và cán bộ trong diện quy hoạch Vụ trưởng Bộ Ngoại giao Thủ trưởng các đơn vị BNG
9 Lớp Kế toán Bộ Ngoại giao Cán bộ, nhân viên NG đi luân chuyển phụ trách Kế toán
10 Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Lãnh sự ngoài nước (khóa 1) HVNG Cán bộ, nhân viên NG đi luân chuyển phụ trách Lãnh sự
11 Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Lãnh sự (khóa 2) HVNG
12 Lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ A HVNG Cán bộ, Nhân viên BNG
13 Lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B HVNG Cán bộ, Nhân viên BNG
14 Lớp bồi dưỡng tiếng Anh trình độ C HVNG Cán bộ, Nhân viên BNG
15 Khóa bồi dưỡng kiến thức cơ bản về Quan hệ quốc tế HVNG Cán bộ BNG chưa được đào tạo QHQT tại HVNG
16 Tọa đàm chuyên đề đại dịch Covid-19: Hệ lụy chính sách và bài học kinh nghiệm với ngoại giao Online Cán bộ BNG
17 Tọa đàm chuyên đề Quan hệ Mỹ-Trung :
khả năng bùng phát chiến tranh lạnh
Bộ Ngoại giao Cán bộ BNG
18 Tọa đàm "Nâng tầm ngoại giao đa phương Việt Nam: Từ phá thế bao vây cấm vận đến hòa giải, dẫn dắt, tham gia định hình luật chơi" Bộ Ngoại giao Cán bộ BNG
19 Tọa đàm Đổi mới sáng tạo Công tác đào tạo, bồi dưỡng,góp phần hiện đại hóa nguồn nhân lực ngành Ngoại giao trong giại đoạn Hội nhập quốc tế sâu rộng Hà Nội Cán bộ BNG
II. CÁC LỚP ĐỀ ÁN NGOẠI VỤ ĐỊA PHƯƠNG
20 Khóa bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành Hà Nội Cán bộ NVĐP miền Bắc và Trung
21 Khóa cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại Đà Nẵng CCVC thuộc cụm Thi đua số 3
22 Khóa bồi dưỡng kỹ năng đối ngoại dành cho Hà Giang CCVC thuộc cụm Thi đua số 1
23 Khóa cập nhật kiến thức đối ngoại Hà Nội CCVC thuộc cụm Thi đua số 3
III. CÁC LỚP THEO NHU CẦU
24 Lớp bồi dưỡng Tiếng Anh Quan hệ quốc tế trình độ C Hà Nội CCVC các Bộ, ngành
25 Khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Lễ tân chuyên sâu Hà Nội CCVC Văn phòng Quốc hội
26 Lớp bồi dưỡng Kỹ năng tổ chức và tham gia Hội nghị, hội thảo Hà Nội CCVC Tập đoàn Viettel
27 Lớp bồi dưỡng Kỹ năng chủ trì, điều phối cuộc họp quốc tế Hà Nội CCVC Kiểm toán Nhà nước
IV. CÁC LỚP ĐỀ ÁN HỘI NHẬP QUỐC TẾ
28 Khóa bồi dưỡng Cộng đồng ASEAN và vai trò Chủ tịch của Việt Nam trong năm 2020 Hà Nội CCVC các Bộ, ngành
29 Khóa bồi dưỡng Lễ tân thực hành chuyên sâu Hà Nội CCVC các Bộ, ngành
30 Khóa Cộng đồng ASEAN và vai trò chủ tịch của Việt Nam trong năm 2020 Lào Cai CCVC tỉnh Lào Cai và các tỉnh lân cận
31 Lớp tiếng Anh kỹ năng Phiên dịch Hà Nội CCVC làm công tác HNQT các Bộ, ngành
32 Khóa Cập nhật tình hình chính trị quốc tế và chính sách đối ngoại của Việt Nam Hà Nội CCVC các Bộ, ngành
33 Khóa Kỹ năng quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (bằng tiếng Anh) Hà Nội CCVC các Bộ, ngành
34 Khóa Những vấn đề đặt ra đối với tiến trình HNQT của Việt Nam trong giai đoạn COVID-19 Trực tuyến CCVC các Bộ, ngành
35 Khóa Những vấnđề đặt ra đối với tiến trình HNQT của Việt Nam trong giai đoạn COVID-19 Trực tuyến CCVC làm công tác  HNQT các địa phương cả nước
36 Khóa bồi dưỡng kỹ năng đối ngoại Hà Nội CCVC các Bộ, ngành
37 Khóa bồi dưỡng kiến thức đối ngoại Hà Nội Cán bộ Bộ Quốc phòng
38 Khóa Kỹ năng đối ngoại và nền công vụ ASEAN Hải Phòng CB, CCVC thành phố Hải Phòng
39 Khóa Giải quyết tranh chấp ở Biển Đông và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam Hà Nội CCVC các Bộ, ngành
40 Khóa bồi dưỡng Kỹ năng Biên-Phiên dịch tiếng Anh Phú Yên CCVC làm công tác  HNQT kv duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
41 Khóa Kiến thức và kỹ năng đối ngoại Trực tuyến CCVC tỉnh Lạng Sơn
42 Khóa Lễ tân đối ngoại Hà Nội CCVC các Bộ, ngành
43 Khóa Lễ tân đối ngoại thực hành Hà Nội CCVC các tỉnh miền Bắc và Trung
44 Khóa Kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại Đà Lạt CCVC các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
45 Khóa Giải quyết tranh chấp ở Biển Đông và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam Phú Yên CCVC các tỉnh, thành cả nước
46 Khóa bồi dưỡng kỹ năng đối ngoại thực hành dành cho cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ban ngành và huyện thị xã của tỉnh Hà Giang Hà Giang Cán bộ làm công tác HNQT các Sở, ban ngành, huyện thị tỉnh Hà Giang
47 Khóa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại dành cho cán bộ làm công tác đối ngoại Cần Thơ CCVC tp Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long
48 Khóa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại Tiền Giang CCVC làm công tác HNQT tỉnh Tiền Giang
49 Lớp Kỹ năng đàm phán (bằng tiếng Anh) Hà Nội CCVC làm công tác HNQT các Bộ, ngành
50 Khóa bồi dưỡng cao cấp về Hội nhập quốc tế dành cho Giám đốc Sở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Hà Nội Giám đốc Sở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
51 Khóa bồi dưỡng cao cấp về Hội nhập quốc tế Hà Nội Vụ trưởng các Bộ ngành
52 Khó bồi dưỡng cập nhật kiến thức Hà Nội CCVC làm công tác  HNQT các Bộ, ngành
53 Lớp Kỹ năng Biên dịch Hà Nội CCVC làm công tác  HNQT các Bộ, ngành
54 Khóa cập nhật kiến thức về Quan hệ quốc tế Tp HCM CCVC Sở Ngoại vụ TP HCM
55 Khóa bồi dưỡng Cập nhật kiến  thức và kỹ năng hợp tác quốc tế Hà Nội CCVC Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục và các cơ sở giáo dục đại học
56 Khóa bồi dưỡng Kỹ năng biên dịch tiếng Anh nâng cao Hà Nội CCVC Bộ Ngoại giao và 1 số Bộ ngành
57 Khóa bồi dưỡng Kiến thức và kỹ năng đối ngoại Hà Nội Cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn
58 Khóa bồi dưỡng Kỹ năng Phiên dịch Hà Nội CCVC Bộ ngành
59 Khóa bồi dưỡng Kiến thức và kỹ năng tổ chức, tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế Lào Cai Cán bộ, CCVC tỉnh Lào Cai

---
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (FOSET)
Địa chỉ: Số 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024 3775 3703, 093 455 5781, 077 8246167
Email: tuonglinh711@gmail.com, bachha119@yahoo.com
Website: http://www.foset.vn
Facebook: https://www.facebook.com/foset.dav/
Website liên kết