12:00:00   10/05/2017
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (FOSET) là đơn vị thuộc Học viện Ngoại giao, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ, kỹ năng biên phiên dịch cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương và cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.  

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1. Lãnh đạo Trung tâm:

– Giám đốc Trung tâm: TS. Tôn Thị Ngọc Hương
Phòng D317, tầng 3, Nhà D - Học viện Ngoại giao

– Phó Giám đốc Trung tâm: ThS. Nguyễn Phương Anh
Phòng D532, tầng 5, Nhà D - Học viện Ngoại giao                                                 

– Ts. Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng Ngoại ngữ: ThS. Phan Mạnh Cường.
Phòng D533, tầng 5, Nhà D - Học viện Ngoại giao  

2. Các phòng trực thuộc:

2.1 Phòng Nghiệp vụ:

Là đơn vị thuộc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, có chức năng tham mưu, tổ chức, quản lý và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ và kỹ năng đối ngoại cho đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên của Bộ Ngoại giao, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu.

Danh sách cán bộ của phòng:
- Nguyễn Tiến Cường, Trưởng phòng
- Bạch Thị Hà,
- Tô Thị Thế Tâm,
- Trương Thanh Hằng,

- Đoàn Đức Trường Giang.

2.2 Phòng Ngoại ngữ:

Là đơn vị thuộc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, có chức năng tham mưu, tổ chức, quản lý và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ và kỹ năng biên, phiên dịch cho đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên của Bộ Ngoại giao, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu.

Danh sách cán bộ của phòng:
- Phan Mạnh Cường, Quyền Trưởng phòng
- Phạm Thị Lan Anh,
- Nguyễn Thị Hồng Doan, biệt phái tại Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Singapore (VSCC),
- Nguyễn Vũ Thủy Tiên.

2.3 Phòng Tổng hợp:


Là đơn vị thuộc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, có chức năng tham mưu, tổ chức và thực hiện các công tác chuyên trách về hậu cần, hành chính, điều phối chung hoạt động của các lớp, chương trình đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động khác của Trung tâm.

Danh sách cán bộ của phòng:
- Phạm Thị Minh Ngọc, Quyền Trưởng phòng
- Lê Thị Kim Ngọc
Nguyễn Thùy Liên
Tăng Phúc Minh,

Đào Thị Thu,
- Ngô Thị Thanh Hảo.


Link Clip Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (2008-2018): https://youtu.be/tpQltYKK36E
Website liên kết